ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Членове на Обществения съвет към Второ ОУ „Петко Рачов Славейков“, гр. Стара Загора:
ТИНКО АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ – Председател
ЖАНЕТА ЗЛАТАНОВА – Родител
ЙОРДАНКА МИРЧЕВА – Родител
АНТОНИЯ СТРЕШКОВА – Родител
ТИХОМИР ТЕНЕВ – Родител
РУМЕН ВАСИЛЕВ – Представител на община Стара Загора
ПЕТЪР КАЛЧЕВ – Общественик бивш възпитаник на 2 ОУ


Резервни членове:
СНЕЖАНА СЛИВКОВА – Родител
СТЕЛА ГИНИН – Родител
РОСИЦА БОШНАКОВА – Родител
МАЯ ВЕСЕЛИНОВА – Родител
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ – Родител