РЪКОВОДСТВО И УЧИТЕЛИ

 

МИЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
Директор на Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“

❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ към ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
❉ Магистър „Финанси“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново
• I ПКС – „Начална училищна педагогика“ към Тракийски университет, гр. Стара Загора


СНЕЖАНКА ЦОЛОВА ЧЕРНЕВА
Заместник-директор по учебната дейност

❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ специализация музика към Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
• II ПКС


МАРИЯ МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
Заместник-директор по административната дейност

❉ Магистър „Български и френски език“ към ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
❉ Магистър „Английска филология“ към ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
❉ Магистър „Финансов мениджмънт“ към ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
• V ПКС


МАРГАРИТА БАНОВА
Заместник-директор по учебната дейност

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2016 г.
❉ Магистър „Българска филология“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
• V ПКС

ЯНА КОЛАКСЪЗОВА
Старши учител в начален етап

❉ Бакалавър „Предучилищна училищна педагогика и начална училищна педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Пр/НПП „Начална училищна педагогика и английски език“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
• СП „Методика на обучението по БДП – І-ІV клас“ в Технически университет – София
• Професионално-педагогическа специализация „Иновативни практики в образованието“ Тракийски университет, Стара Загора
• Професионална квалификация учител по ИТ 1. – 4. клас в Тракийски университет – Стара Загора
• Начална училищна педагогика и английски език във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново
• I ПКС

ЯНА ТЕНЕВА
Старши учител начална степен

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2005 г.
❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
• Следдипломна квалификация „Информационни технологии“
• Специализация „Английски език“
• I ПКС

ЮЛИЯНА ДЖОНДЖОРОВА
Старши учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 1993 г.
❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• I ПКС


ТАНЯ ИЛИЕВА
Учител в начален етап

❉ Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Тракийски университет – гр. Стара ЗагораСОНЯ РАЧЕВА
Старши учител в начална степен

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 1985 г.
❉ „Предучилищна педагогика с руски език“ в ПИДУ „Анастасия Тошева“ – гр. Стара Загора
❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
❉ Бакалавър „Начална училищна педагогика с английски език“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
• I ПКС


СТОЯНКА РОБАКОВА
Старши учител по математика

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2012 г.
❉ Магистър „Математика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Професионална квалификация „Учител по информационни технологии“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• IV ПКС


СТОЯН РАДЕВ
Старши учител по музика

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 1995 г.
❉ „Музикална педагогика“ във Висш музикално-педагогически институт – гр. Пловдив (днешна Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив)
❉ Магистър „Методика на обучението на децата и учениците по БДП в V-VII клас“ в Департамент за информация и усъвършенстване на учители в Софийски университет „Св. Климент Охридски“


СТЕФКА КОЧЕВА
Старши учител по математика

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2013 г.
❉ Магистър „Математика и информатика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Професионално-педагогическа специализация „Детско-юношеска и училищна психология“ в Департамент за информация и повишаване квалификацията на учители – гр. Стара Загора
• II ПКССОНЯ ГАВАЗОВА
Старши учител в начален етап

❉ Бакалавър „Начална училищна педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
СВИЛЕН МИЛЧЕВ
Ръководител на направление „ИКТ“

❉ Магистър „Електрически централи, мрежи и системи“ в Технически университет – гр. Варна
• Следдипломна квалификация „Информатика и информационни технологии“ в Департамент за информация и повишаване квалификацията на учители – Стара Загора
• Администратор на ел. дневник shkolo.bg
• Администратор на G Suite for EducationРУСАЛИН ГЕОРГИЕВ
Учител по физическо възпитание и спорт

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2016 г.
❉ Магистър „Спорт в училище“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
❉ Магистър „Филмово и телевизионно операторство“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. БлагоевградРОЗАЛИНА ПАСКАЛЕВА
Старши учител в начален етап

❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
• Докторант в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.


РЕНЕТА АНДРЕЕВА
Старши учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 1992 г.
❉ Магистър „Начална училищна педагогика и предучилищна училищна педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“РАЯ СТЕФАНОВА
Учител в начална степен

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2012 г.
❉ Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора.

РАДКА ДИНЕВА
ЦДО

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2013 г.
❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
• IV ПКСРАДОСТИНА ИЛЧЕВА
Учител по английски език

❉ Магистър „Руска филология“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Пр/НПП „Учител по английски език“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Р. „Английска филология“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

РАДИ СТАЙКОВ
Учител по физическо възпитание и спорт

❉ Магистър „Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ПЛАМЕН НИКОЛОВ
Старши учител по физическо възпитание и спорт

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2014 г.
❉ Магистър „Начална педагогика – Физическо възпитание и спорт“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
❉ Магистър „Учител по физическо възпитание и спорт“ в Национална спортна академия „Васил Левски“ – гр. София
• IV ПКС


ПАВЛИНА БАЛЕВА
Старши учител в начална степен

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2015 г.
❉ Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Бургаски свободен университет
❉ Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
• IV ПКСНЕДА РУСЕВА
Старши учител в прогимназиален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2016 г.
❉ Магистър „Славянска филология“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
❉ Магистър „Учител по английски език“ в Тракийски университет – Стара Загора
• IV ПКСМИНКА ГОЧЕВА
Старши учител в начален етап

❉ Магистър „История и география“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
• Р. „География“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
• Пр/НПП „Начална училищна педагогика„ в Тракийски университет – Стара Загора
МИМА МИХАЙЛОВА
Старши учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2014 г.
❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
• II ПКС


МИЛЕНА ДЖЕНЕВА
Старши учител по история и цивилизация

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 1994 г.
❉ Магистър „История и география“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград
• V ПКС


МАЯ САНДЕВА
Старши учител по биология и химия

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2007 г.
❉ Магистър „Биология и Химия“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Р. „Химия“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“


МАРУСЯ КОЛЕВА
Старши учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2011 г.
❉ Бакалавър „Начална училищна педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
❉ Магистър „Педагогика – детски учител и начален учител“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора.
• Професионална квалификация „Английски език“
• III ПКС


МАРИЯНА СТОЕВА-ХАДЖИЙСКА
Старши учител в начален етап

❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ в Тракийски университет – Стара Загора
• Пр/НПП „Английска филология“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Пр/НПП „Ранночуждоезково обучени по английски език“ в Тракийски университет – Стара Загора
• IV ПКСМАРИАНА СТОЯНОВА
Учител в прогимназиален етап

❉ Бакалавър „Приложна математика“ в Технически университет – София
❉ Бакалавър „Начална училищна педагогика“ в Тракийски университет – Стара Загора
• Р. „Публичен педагогически мениджмънт“ в Тракийски университет – Стара Загора

МАРИЯ ТЕНЕВА
Старши учител в начален етап

❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Следдипломна квалификация „Информационни технологии 1. – 4. клас“ в Департамент за информация и повишаване квалификацията на учители – гр. Стара Загора
• Професионално-педагогическа специализация „Детска и юношеска психология“ в Департамент за информация и повишаване квалификацията на учители – гр. Стара Загора
• Професионално-педагогическа специализация „Иновационни практики в образованието“ в Департамент за информация и повишаване квалификацията на учители – гр. Стара Загора
• I ПКС


МАРИЯ КОСТОВА
Учител в начален етап

❉ Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Тракийски университет – Стара Загора
МАРА ЦОНЕВА
Старши учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 1993 г.
❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ във Висш педагогически институт „Неофит Рилски“ – Благоевград
• СП „Методика на обучението по БДП – І – ІV клас“ в Технически университет – София
• I ПКСМАГДАЛЕНА СЛАВОВА
Старши учител, подготвителна група

❉ Бакалавър „Предучилищна педагогика“ в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
• Професионално-педагогическа специализация „Детска и юношеска психология“ в Департамент за информация и повишаване квалификацията на учители – Стара Загора
• Следдипломна квалификация „Начален учител“
• III ПКСКРАСИМИРА ТОНЕВА
Старши учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2013 г.
❉ Бакалавър „Начална училищна педагогика“ в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
• IV ПКС

КАЛИНКА ДИМИТРОВА
Старши учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2004 г.
❉ Магистър „Педагогика“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
• Професионално-педагогическа специализация „Развиване на комуникативни умения“
• Пр/НПП „Предучилищна и начална училищна педагогика и английски език“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
• СП Методика на обучението по БДП – І – ІV клас в Технически университет – София
• III ПКС
ЙОРДАНКА МИХАЛЕВА
Учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2020 г.
❉ Бакалавър „Специална педагогика“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
❉ Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
• V ПКС


ЙОАННА МИХАЙЛОВА
Старши учител в прогимназиален етап

❉ Специалист „Производство на облекло“ в Институт за учители по производствена практика – Ямбол
• Пр/НПП учител по труд и техника в Софийски университет „Св. Климент Охридски“


ИЛИЯНА АТАНАСОВА
Старши учител начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 1985 г.
❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• V ПКС


ИЛИАНА ДАСКАЛОВА
Старши учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 1993 г.
❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ във Висш педагогически институт „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград
• IV ПКС

ИВАНКА ХАДЖИЕВА
Старши учител в начална степен

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2013 г.
❉ Бакалавър „Начална училищна педагогика с чужд език“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
❉ Магистър „Педагогическо и психологическо консултиране“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
• V ПКС


ИВАН ИВАНОВ
Учител по изобразително изкуство в прогимназиален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2020 г.
❉ Бакалавър „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ЖИВКО ЖЕЛЕВ
Учител в прогимназиален етап

❉ Бакалавър „Бизнес икономика“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
❉ Магистър „Икономика и управление на бизнеса“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
• Професионална квалификация „Учител по английски език“ в Тракийски университет – гр. Стара ЗагораЕМИЛИЯ ДИКЛИЕВА
Учител в начален етап

❉ Бакалавър „Начална училищна педагогика с чужд език“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
ЕЛЕОНОРА ЙОРДАНОВА
Учител в прогимназиален етап

❉ Магистър „История“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
ДОБРИНКА ЧОНЧЕВА
Учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2013 г.
❉ Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
• V ПКС

ДИМКА ВАСИЛЕВА
Старши учител в прогимназиален етап

❉ Магистър „Българска филология“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
❉ Магистър „Учител по български език, руски език, изобразително изкуство“ в Полувисш учителски институт – гр. Кърджали
ДИЛЯНА КОЛЕВА
Учител в начален етап

❉ Бакалавър „Начална училищна педагогика с чужд език“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
ДИДА МИРЧЕВА
Старши учител по български език и литература

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2013 г.
❉ Магистър „Българска филология“ в Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
• Професионално-педагогическа специализация „Детско-юношеска и училищна психология“ в Департамент за информация и повишаване квалификацията на учители – гр. Стара Загора
• I ПКС

ДЕСИСЛАВА КРЕНЧЕВА
Учител в начален етап

❉ Бакалавър „Начална училищна педагогика с чужд език“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
• Професионално-педагогическа специализация „Информационни технологии 1 – 4 клас. Компютърно моделиране“
• Квалификация „Учител по информационни технологии 1-4 клас“
• III ПКС
ДЕСИСЛАВА ВЕЛИКОВА
Учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2016 г.
❉ Магистратура „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
❉ Бакалавър „Българска филология“ в Бургаски свободен университет
• IV ПКС
ДЕНКА ИВАНОВА
Старши учител в начален етап

❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
• ППС „Чуждоезиково обучение – английски език“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
• Професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“ в Технически университет – гр. София
• Майсторски клас „Иновативни практики в образованието“ в Департамент за информация и повишаване квалификацията на учители, Тракийски университет
• I ПКС


ДЕЛЯНА МАРИНОВА
Старши учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2018 г.
❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Професионално-педагогическа специализация „Работа с компютри и информационни технологии 1 – 4 клас“ в Тракийски университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите – гр. Стара Загора
• III ПКС


ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА
Старши учител по музика в начален и в прогимназиален етап

❉ Магистър „Музикална педагогика“ – специалност „Пиано“ в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив
❉ Магистър „Музика – Музикални и мултимедийни технологии“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
• „Музикални и мултимедийни технологии“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София
• II ПКС в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – ЦИУУ гр. СофияДАНИЕЛ ПРОДАНОВ
Учител в прогимназиален етап

❉ Бакалавър „Български език и история“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
ГЕРГАНА БЕЛЕВА-AВРАМОВА
Старши учител в прогимназиален етап

❉ Магистър „Български език и английски език“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
ГЕРГАНА ПЕТКОВА
Учител в прогимназиален етап

❉ Магистър „Информатика“ в Икономически университет – гр. Варна
• ПП „Информатика“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
• Следдипломна квалификация „Учител по математика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
• V ПКС

ГЕРГАНА ВЪЛКОВА
Старши учител в прогимназиален етап

❉ Магистър „Педагогика на изобразително изкуство“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“


ГАЛЯ ДЯНКОВА
Старши учител в начален етап

❉ Магистър „Начална педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Професионално-педагогическа специализация „Детска и юношеска психология“ в Тракийски университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учители – гр. Стара Загора
• I ПКС
ГАБРИЕЛА СЪБКОВА
Учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2016 г.
❉ Магистър „Предучилищна педагогика и Начална училищна педагогика“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
• IV ПКС


ВЕНЕЛИН ВАСИЛЕВ
Учител по човекът и природата в прогимназиален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2020 г.
❉ Магистър „Биология/Екология“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“


БОРИС КНИЖАРОВ
Старши учител в начален етап

❉ Магистър „Руска филология“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
❉ Магистър „Мениджмънт на социални и педагогически организации“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
• Следдипломна квалификация „Ресурсен учител“ Тракийски университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учители – гр. Стара Загора
• Професионално-педагогическа специализация „Иновативни практики в образованието“ в Тракийски университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учители – гр. Стара Загора
• „Извънкласни дейности за обучение на учениците велосипедисти“ – Русенски университет „Ангел Кънчев“
• „Организатор на туристическата дейност в училище“ в Център за професионално обучение към сдружение към Български туристически съюз
• III ПКС


АНТОНИЯ ЧАКЪРОВА-ГИНЕВА
Старши учител по чужд език в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2019 г.
❉ Магистър „Английски език и методика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
❉ Бакалавър „История“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
• IV ПКСАНКА МУРЛИЕВА
Старши учител по химия и физика

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2011 г.
❉ Магистър „Химия и физика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Следдипломна квалификация – „Информационни технологии“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“