Престижни награди на Ния Нейкова 4а клас и Иванина Денева 4б клас - ученици на Второ основно училище „П. Р. Славейков“.

На Седемнадесети Международен Фестивал на изкуствата „Кръстопът на музите“ 2021 – 01.12.2021 год. на Ния Нейкова от 4а клас на Второ основно училище „П. Р. Славейков“ се присъжда: - второ място в номинация: мюзикъл, и първо място в номинация – световен хит!

При участие в национален конкурс за детско творчество „Коледна звезда“ гр. Тутракан – 23.12.2021год. - в категория „Моята коледна/новогодишна песен“ – се присъжда второ място за Ния Нейкова 4а клас, и второ място за Иванина Денева 4б клас - ученици на Второ основно училище „П. Р. Славейков“.

Поздравления за престижните награди и издигане авторитета на Второ основно училище „П. Р. Славейков“.