"Mайнкрафтско селфи" клуб ЕНИГМА

Първи индивидуален проект реализиран от учениците от V Д клас членуващи в КЛУБ ЕНИГМА с класен ръководител г-жа Стефка Кочева.
Макар и с малки, плахи стъпки работата в КЛУБ ЕНИГМА стартира.
Първият проект беше зададен и изпълнен дистанционно. Всеки петокласник изготви проект - свое майнкрафтско селфи. За целта децата използваха квадратна мрежа, чрез която направиха свое изображение, изцяло от пиксели в стила на героите от играта Майнкрафт.
Допълнителното условие на което трябваше да отговаря всеки проект, беше изготвянето на таблица, в която да посочат всеки цвят каква част от цялото изображение е. Резултатите са интересни и пълни с въображение.