Collect4Life

Учениците от II Д клас и техните родители с огромно желание се включиха в проекта Collect4Life, който е подкрепен от Ръководството на Второ основно училище ,,П. Р. Славейков".
С голям ентусиазъм второкласниците дариха над 20 мобилни устройства, които ще бъдат рециклирани, a с парите ще се закупят живи дръвчета.