ПЪРВО МЯСТО В НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО ЧЕТЕНЕ - МАЯ ЖЕЛЕВА ОТ 3.А КЛАС

Първо място в Националния турнир по четене „Родна реч омайна, сладка“ бе присъдено на Мая Желева, ученичка от 3.А клас с класен ръководител г-жа Денка Иванова. Конкурсът е организиран от редакцията на списание „Аз съм българче“.

Мая Желева показа добрата си подготовка и умения за артистично четене на литерaтурна творба заедно със стотици деца от цяла България и получи грамота и над 50 книжки от организирания от Сдружение за български семейни ценности, традиция и култура „Българче“.

Достойно се представиха и съучениците й Гергана Аврамова, Сияна Матева, Мартин Кондузов, Ивайло Георгиев, Ралица Йорданова, Камелия Атанасова, Петър Попов, Пламена Панчугова и Дара Дочева, които също са удостоени с награди.