"Славейкови дни" IIА и IIД клас

В седмицата посветена на патронния празник на Второ основно училище ,,П. Р. Славейков" учениците от II A и II Д клас с класни ръководители Яна Колаксъзова и Рая Стефанова изработиха с желание и ентусиазъм картички с народни мъдрости. Второкласниците сами потърсиха и подбраха пословици и поговорки, събрани от писателя в сборника му ,,Български пословици"- емблематична и значима книга в българската литература, съдържаща около 17 500 притчи, пословици и народни думи.