Присъственото обучение на учениците от I - IV клас започва на 16.11.2021 г.


Присъственото обучение на учениците от I - IV клас започва на 16.11.2021 г. (вторник).