Исторически следи (историята в предмети)


Часовете по история в VI "в" клас на 26 и 28 октомври се оживиха от хора и събития от българското минало. В хода на иновативния проект "Исторически следи (историята в предмети)" учениците подеха търсене в ранната средновековна епоха. Личността, която ги "запали", е на създателя на Стара Велика България. Параден меч на хан Кубрат от рода Дуло и пръстен с монограма му въоръжиха с ентусиазъм и търпение първите изследователи - Ева Златарова и Християн Костадинов. Нещо повече, те изработиха свои версии - от глина, пластмаса и картон - на тези реликви на българската държавност, като проучиха от какво и с какви размери са направени. Така започна „извеждането“ на висококачествени музейни експонати от хранилищата (в случая на Ермитажа) и витрините и „вкарването“ им в класната стая. В следващия онлайн час, посветен на българското ханство, Ева Златарова продължи с проучването си на женското облекло, а Дамян Генов - на мъжкото. Костюмите им предизвикаха истински интерес, наравно с разказите как са се справили с отделните елементи.
Така историята става близка и разбираема, споделят учениците на г-жа Елеонора Йорданова, подкрепяна в този проект от техните родители.