"Мама и татко в час" - проект на учениците от "Дигитален клас"

Учениците от III А клас, иновативна паралелка „Дигитален клас“, започнаха работа по учебен проект „Мама и татко в час“ с интегриране на информационните технологии в обучението по различни учебни предмети под ръководството на г-жа Денка Иванова. Целта на учебния проект е да се засили екипната работа между ученици, учители и родители и да се даде възможност усвоените знания да се приложат в електронна среда.
Виртуално в часа на класа се присъедини г-жа Мира Желева, майка на Мая Желева, за да поговори с децата на тема „Здравословно хранене“ и да разкаже за тяхната инициатива „Аз готвя с мама“. Това е инициатива за споделено готвене, която цели да сплотява деца и възрастни около идеята заедно да живеем и да се храним по-добре и пълноценно.
Децата научиха защо е важно да се храним здравословно, как да го правим, на кое да обръщаме внимание и за някои от най-опасните съставки в популярни сладки изкушения, които трябва
задължително да избягваме; защо е важно да се чете съдържанието върху опаковката на различните видове храни и да се избягват тези, които съдържат вредни за здравето вещества.
По време на видео срещата г-жа Мира Желева сподели с децата рецепта за Коледни курабийки. Г-жа Денка Иванова раздели учениците на екипи, като им постави различни задачи. В края на
часа бе представена работата на екипите. Крайният продукт от работата по учебния проект е създаването на виртуална книжка със съвети и рецепти за здравословно хранене.