Обучение от разстояние в електронна среда и режим на обучение

Режим на обучение в ОРЕС, считано от 02.11.2021 г.

Заповед на РЗИ - 26.10.2021