„Нощ на програмирането“

Учениците от II в клас на Второ ОУ „П. Р. Славейков“ се включиха в Европейската седмица на програмирането с инициативата „Нощ на програмирането“. Събитието се проведе на 15.10.2021 г. от 18,30 ч. в G-suite for Education, с която училището преди повече от четири години стана първото училище, внедрило облачна платформа в Стара Загора.
Учениците работиха за пръв път с всички цифрови приложения и платформи. Доказаха своите умения за четене с разбиране на художествен текст в електронен тестови формат. Всеки участник виждаше своите резултати, съпоставимо с тези на съучениците си в реално време.
Второкласниците си направиха аватари за безопасна работа в интернет и ги подредиха в електронно табло. Изготвиха анимирани музикални картички. Сглобяваха дигитален пъзел на класа. Композираха музика и я представяха пред съучениците и семействата им.
Гости и участници в демонстрацията бяха и родителите на учениците. Те се потопиха в интересния свят на блок-базираните програмиране и кодиране. В динамично променящия се заобикалящ ни свят е много ценно подрастващите да използват технологиите като образователно средство. Това ги учи да получават и обработват информационния поток от различни канали, творчески да го прилагат, за да растат знаещи, постигащи реални резултати и успешни.