Награда „Митрополит Методий Кусев“, 2021

За трета поредна година РУО – Стара Загора връчва наградата „Митрополит Методий Кусев“ по повод 1 ноември, Ден на народните будители, за значими постижения в професионалната педагогическа дейност в системата на предучилищното и училищното образование. Носител на
наградата за 2021 г. в категорията Учител в училище е Денка Иванова – старши учител в начален етап на основното образование във Второ ОУ „П. Р. Славейков“, Стара Загора. Заслужено признание за неуморния труд на съвременния педагог, който продължава да възпитава у децата непреходни национални идеали и ценности, завещани от българските будители.
Честита награда!