Публикации

Най-новите публикации

17 Международен турнир по спортна гимнастика” Любчо Солачки”

Актуализирани насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата - Приложение към Заповеди на МОН и МЗ

Европейска размяна на коледна украса

Ден на толерантността

"Славейкови дни" IIА и IIД клас

Национален конкурс за детска рисунка “Палитра”

Открит урок по музика

Постер "150 години от превода на Библията"

Училищен конкурс ,,Най-добър домашен спортен видеоклип”

,,Татковина” - рецитал

Славейковите слънца